Adverge logo

Digital Service Taxes (DST) hebben wereldwijd aan populariteit gewonnen: landen als het Verenigd Koninkrijk, India en verschillende Europese landen passen ze toe om aanzienlijke bedragen aan belastingen te heffen bij techgiganten als Google, Amazon en Apple. Hoewel deze maatregel succesvol is gebleken om de belastingdoelstellingen te halen, heeft hij onbedoelde gevolgen voor adverteerders. In deze blogpost onderzoeken we hoe deze belastingen worden doorberekend aan adverteerders en bespreken we strategieën om deze kosten aan te passen om een echte Return on Advertising Spend (ROAS) te verkrijgen.

Inzicht in de DST Tax: Digital Service Taxes zijn heffingen op inkomsten die worden gegenereerd door digitale dienstverleners in een bepaald land. Europese landen zijn bijzonder succesvol geweest in het heffen van aanzienlijke bedragen aan belastingen van Amerikaanse reclameplatforms. Verwacht wordt dat de geïnde inkomsten tegen 2024 3-4 miljard zullen bedragen. De last van deze belasting ligt echter niet bij de techgiganten zelf, maar bij de adverteerders.

Kosten doorberekend aan adverteerders: In plaats van de DST-belasting te absorberen, hebben Google, Amazon en andere platforms ervoor gekozen deze door te berekenen aan de adverteerders. Hierdoor dragen adverteerders de extra kosten als extra kostenpost op hun facturen, terwijl deze onzichtbaar blijven in hun Google Ads-interface en ROAS-berekeningen. Dit gebrek aan transparantie beperkt het vermogen van adverteerders om hun winstgevendheid nauwkeurig te meten.

Google’s aanbeveling en de beperkingen ervan: Wanneer adverteerders hun bezorgdheid uiten over de extra belastingdruk, stelt Google voor om de rechtsgebieden waar de onbedoelde belastinglasten voorkomen, expliciet uit te sluiten van hun targeting-instellingen. Deze aanbeveling gaat echter voorbij aan de kern van de zaak. Adverteerders zijn niet in de eerste plaats bezorgd over onbedoelde rechtsgebieden, maar over hun winstgevendheid. Het onverwacht betalen van aanzienlijke bedragen aan extra belastingen ondermijnt hun vermogen om winst te maken.

De aanpak van Adverge: Biedingen aanpassen voor echte ROAS: Bij Adverge begrijpen we de uitdagingen waarmee adverteerders wereldwijd worden geconfronteerd als gevolg van DST-belastingen. In plaats van alleen op de aanbeveling van Google te vertrouwen, stellen wij een andere strategie voor. Door Conversion Value Modifiers te gebruiken, kunnen adverteerders hun ROAS-doelstellingen met 2-5% aanpassen om rekening te houden met DST-belastingen. Door deze aanpassing kunnen adverteerders een duidelijker beeld krijgen van de werkelijke ROAS binnen elk land.

Voordelen van het aanpassen van ROAS-doelstellingen: Door ROAS-doelstellingen aan te passen om het effect van DST-belastingen weer te geven, kunnen adverteerders:

  1. Nauwkeurige evaluatie van de winstgevendheid: Door rekening te houden met de extra kosten die de DST-belasting met zich meebrengt, kunnen adverteerders hun werkelijke winstgevendheid in elk land beoordelen, zodat ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
  2. Budgettoewijzing optimaliseren: Het aanpassen van ROAS-doelen helpt adverteerders hun reclamebudgetten effectiever toe te wijzen. Zij kunnen vaststellen in welke landen de belastingdruk hoger is en gegevensgestuurde beslissingen nemen over de toewijzing van middelen.
  3. Concurrentievoordeel behouden: Adverteerders die hun strategie proactief aanpassen aan de DST-belasting krijgen een concurrentievoordeel. Zij kunnen hun biedingsstrategieën aanpassen om het rendement te maximaliseren, rekening houdend met de fiscale gevolgen, zodat de winstgevendheid behouden blijft.

Conclusie: Hoewel Digital Service Taxes gunstig zijn gebleken voor overheden die inkomsten willen genereren van techgiganten, komen de lasten terecht bij adverteerders die geconfronteerd worden met extra kosten zonder duidelijke zichtbaarheid. Adverge adviseert de ROAS-doelstellingen aan te passen met behulp van Conversion Value Modifiers om een nauwkeuriger inzicht in de winstgevendheid te krijgen. Door deze strategie toe te passen, kunnen adverteerders wereldwijd door de complexiteit van de DST-belastingen navigeren en weloverwogen beslissingen nemen om het rendement op hun reclame-investeringen te maximaliseren.